Bölüm Hakkında

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BÖLÜMÜ

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Üniversitelerde okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ve 2 dersleri bölümümüz koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 2012 yılı bahar yarıyılı itibariyle söz konusu ders uzaktan eğitim yolu ile de verilmeye başlanmıştır.

 

Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü'nde Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Lisansüstü programlarında öncelikli olarak öğrencilerin, Osmanlı Modernleşmesi arkaplanından başlamak üzere Modern Türkiye Tarihi’nin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi birikimlerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda programda verilen dersler aynı zamanda öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerini artırmaya yöneliktir. Öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda gelişmelerini artırmaları için farklı disiplinlerden dersler almalarına imkân verilmekte, bu amaçla üniversitemizin bünyesinde farklı fakülte ve bölümlerinde sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında görev yapan öğretim üyeleriyle işbirliğine gidilmektedir.

 

Modern Türkiye Tarihi’ne çok-disiplinli bir perspektifle yaklaşan YTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Doktora programı mezunları üniversitelerde öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak, yine çeşitli eğitim kurumlarında öğretmen ve projelerde de nitelikli araştırmacı olarak iş bulabilmektedirler. 

 

Bölümümüzde ayrıca ERASMUS değişim programı çerçevesinde yurtdışına öğrenci gönderilmekte ve gelen öğrenciler kabul edilmektedir.