Misyon ve Vizyon

 

 

 

MİSYONUMUZ

 

 

Öğrencilerin,

 

Osmanlı Devleti’nin son döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve bilhassa erken Cumhuriyet dönemi üzerine bilgilerini artırması ve araştırma üretmesi; 

 

Modern Türkiye tarihinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi birikimlerini artırması; 

 

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazanarak bu beceriyi kendi araştırma alanlarına taşımaları; 

 

Çalışmalarını farklı disiplinlerin katkılarına açık olarak yürütebilmeleri, 

 

Demokratik katılıma açık, yurttaşlık bilincine ve sorumluluğuna sahip kişiler olarak modern Türkiye Tarihini ve güncel meseleleri sahip oldukları birikim çerçevesinde değerlendirebilmeleri; 

 

Bilimsel araştırma bilgi ve deneyimine sahip, mesleki formasyon kazanmış kişiler olarak düşüncelerini etkin biçimde aktarabilen ve akademik etik kuralları dikkate alarak yazıyla ifade edebilen kişiler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.

 

 

 

VİZYONUMUZ

 

 

Bölümümüz, öğrencilerine bilimsel çalışma yapma formasyonu kazandıran ve gelişmeye açık,toplumsal duyarlılığa sahip, eleştirel sorgulamayı içselleştirmiş, çağdaş değerlerin pekiştirilip derinleştirilmesine, ortaklaşa çalışmaya açık ve akademik ve mesleki formasyona sahip kişiler olarak yetiştiren bir program olmanın yanı sıra, lisansüstü seviyesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet’inin ihtiyaç duyduğu akademik insan gücüne katkı sağlama vizyonuna sahiptir.