Mazeret Sınavına Giriş Şartları

 

 

 

 

 

 

Mazeret sınavlarına girebilmek için gerekli olan şartları belirleyen yönetmelik için

 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/6/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36

 

 

adresinden Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış

 

 

Esasları’nı (DD-007)  isimli dosyanın incelenmesi

 

gerekmektedir.