Öğretim Elemanlarımızdan Öğr. Gör. Dr. Eray Yılmaz'ın kitabının güncellenmiş yeni baskısıTüm Haberler

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin bugün karşı karşıya kaldığı iki temel sorundan birisini meydana getiren iktisadi sorun içinde, üretimden tüketime, zenginliğin paylaşılmasından çevre sorunlarına kadar birçok unsur tartışılabilir. Bu kitabın hedefi, iki yüzyılı aşkın tarihsel derinliği içinde küresel ve bölgesel düzeyde siyasi gelişmelerin iktisadi gelişmelerle yakın ilişkisini kuşbakışı bir biçimde gözlemek ve bu ilişkiye işaret etmektir. İkinci temel sorun kabul edilen kimlik sorunu veya çatışmaları ise dini kimlikten etnik kimliğe, ulusal kimlikten cinsel kimliğe varıncaya kadar birçok sorunu içinde taşımaktadır. Bu kitabın hedefi, imparatorluktan ulus devlet çağına geçilirken yaşanan tartışmaları, çatışmaları bir ölçüde ortaya koyabilmek, ulusal kimlik politikalarını bir ölçüde tartışabilmektir.”