Doktora Öğrencilerimizden Bilge Karbi'nin Yeni Çıkan KitabıTüm Haberler

 

 

 

 

 

 

 

Birinci Dünya Savaşı tarih yazımında Osmanlı Devleti’nin savaş sırasında müttefikleriyle ilişkisi çoğunlukla Almanya merkezli ele alındığından Avusturya-Macaristan genelde göz ardı edilmiştir. 19. Yüzyılın çok uluslu bu iki imparatorluğu, Modern dönemde Avrupa’da o zamana kadar yaşanmış en kapsamlı ve uzun süreli savaşa aynı tarafta katılmışlardır. Her ikisi de İttifak devletlerinin en güçlüsü Almanya ile müttefiktir. Dolayısıyla ilişkileri Almanya’nın gölgesinde şekillenmiştir. Savaşın kaybedilmesiyle çok uluslu imparatorlukları ortadan kalkmış ve yeni ulus devletler kurulmuş, cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Ancak, çok uluslu imparatorluk döneminin izleri gerek Avusturya’da gerekse Türkiye’de halen mevcuttur. 19. Yüzyılı sona erdiren Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları penceresinden bakmak, savaşa giden taşları döşeyen milliyetçilik, emperyalizm ve militarizm politikalarının nasıl şekillendiği sorusuna katkı sunar. Balkanlar’dan Orta Doğu’ya geniş bir yelpazede Avusturya-Macaristan’ın takip ettiği Osmanlı politikasının analizi imparatorluğun karşı karşıya kaldığı sorunlara da ışık tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hem Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle ilişkilerine daha geniş bir perspektiften ele almak hem de Avusturya-Macaristan’ın Osmanlı Devleti politikasını ortaya çıkarmaktır.